Corona protocol

Protocol verantwoord naar een repetitie/ les voor muziekvereniging Animato, zowel voor groepsrepetitie als individuele les 

Inleiding

Deze afspraken gelden voor alle muziekverenigingsactiviteiten.

 • Veiligheid dirigent, instructeurs, kapelmeesters, muzikanten en leerlingen staat ten alle tijden voorop.
 • Focus van dit protocol is hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.
 • Uitgangspunt is dat het helder en hanteerbaar is voor de dirigent, alle muzikanten, instructeurs en leerlingen.
 • Voor specifieke maatregelen wordt verwezen naar de branchegewijze voorlichting van het KNMO
 • Richtlijnen van het RIVM en KNMO zijn leidend.
 • Locatie beheerder, dirigent, instructeurs, kapelmeester, muzikanten en leerlingen houden zich aan de RIVM en KNMO-richtlijnen.
 • Brancheorganisaties, locatie beheerder en overheid communiceren over de afspraken.
 • Corona contactpersonen zijn Lex Peerenboom en Mireille Grims. 

Harde voorschriften 

Algemeen:

De RIVM-richtlijnen zijn leidend.

Dat betekent we:

 • houden anderhalve meter afstand van elkaar;
 • wassen onze handen vaak en goed;
 • schudden geen handen;
 • hoesten in onze elleboog;
 • blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin, klachten hebben.

De RIVM-richtlijnen schrijven ook hygiënemaatregelen voor.

Dat betekent dat op de locatie (bij de ingangen van de lokalen) beschikbaar is:

 • desinfecterende handgel / zeep
 • papieren handdoekjes
 • oppervlaktesprays

 

Deze richtlijnen vragen

 • Heldere communicatie over veiligheids- en hygiënemaatregelen richting leden muziekvereniging, dirigent en instructeurs.
 • Duidelijkheid over hoe om te gaan met social distancing binnen en rondom de repetitie/les locatie.
 • Hiervoor moet door de locatiebeheerder i.o.m. met de gebruikers gedragsregels gemaakt worden die gelden binnen de locatie, zodat de veiligheid van de gebruikers kan worden gewaarborgd.
 • Bestaande huisregels van de locatie worden aangevuld met richtlijnen die door het RIVM zijn opgesteld.

Zoals:

 • Ter beschikking stellen infographic vanuit overheid, die op locatie wordt opgehangen
 • Een of meerdere personeelsleden worden verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering van de veiligheids- en hygiënemaatregelen.
 • Verplichting locatiebeheerder¹ om schoonmaak op orde te hebben.

 

Protocol Bepalingen 

Voor de locatiebeheerder en muziekvereniging:

 • Hygiëneregels hangen op een zichtbare plek in de locatie (poster Rijksoverheid).
 • Regels voor dirigent, instructeurs, kapelmeester, muzikanten en leerlingen staan op de website (pop-up en/of homepage).
 • Zorg voor maximale hygiëne, desinfecterende handgel en wijs aanwezigen op het belang van handen wassen (bijvoorbeeld ook regels ophangen in toilet).
 • Maak regelmatig schoon. Reinig gebruikte cursusmaterialen regelmatig.
 • Maak algemene ruimtes op reguliere wijze schoon. Overleg (met locatiebeheerder) of verhoging van de schoonmaakfrequentie noodzakelijk is, gezien gebruiksintensiteit en mate van vervuiling.
 • Toiletten: Schoonmaken op reguliere wijze. Contactpunten en handwas-faciliteiten ook goed schoonmaken. Gebruik bij voorkeur papieren handdoekjes.
 • Geef muzikanten een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol moet worden uitgevoerd.
 • Geef muzikanten/dirigent en instructeurs/leerlingen de instructie dat zij elkaar moeten aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels.
 • Zorg voor handhaving van de regels in en om de organisatie.
 • Zo veel als mogelijk is een corona contactpersoon² aanwezig als een protocol-verantwoordelijke , dat wil zeggen hij/zij spreekt de muzikanten aan die zich niet aan het protocol houden.
 • Bij onduidelijkheid kunnen muzikanten/dirigent en instructeurs/leerlingen de corona contactpersoon² raadplegen.
 • Maak afspraken met muzikanten over het maximaal aantal personen dat naar de locatie komt (afgestemd op naleving van de twee meter afstand).
 • Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd door het bestuur muziekvereniging Animato (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19).

 

 Voor muzikanten en dirigent:

 • Houd twee meter afstand tijdens repetitie in de zaal.
 • Was vaker je handen.
 • Schud geen handen.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
 • Instrumenten en Standaard desinfecteren.
 • Alle benodigdheden, zoals stoelen, lessenaars, standaards e.d. worden door aangewezen personen, met handschoenen aan, klaargezet en vooraf gereinigd.
 • De muzikanten mogen de repetitieruimte betreden als de ruimte en orkestopstelling ‘speelklaar’ zijn.
 • Spreek met elkaar af dat de muzikanten niet veel te ruim voor aanvang van de repetitie aanwezig zijn.
 • Muzikanten hangen eigen jas aan achterkant stoel. De muziekkoffer of tas wordt op de eigen plaats/locatie neergezet.
 • Deel onderling geen materialen, ook geen bladmuziek, neem je eigen materialen mee naar huis of zet op elk gebruikt object de naam van de gebruiker.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de dirigent, instructeur en kapelmeester.
 • Voor de opvang van condens vocht uit blaasinstrumenten gebruikt iedere bespeler van een blaasinstrument bij zijn standaard een vocht opnemende doek. Instrumenten worden ontdaan van condens vocht boven deze handdoekjes (lekken / uitblazen etc.). De oppervlakte waar condens vocht terecht komt wordt door de bespeler zelf schoongemaakt. De vocht opnemende doek wordt vervolgens door de bespeler van het instrument zelf mee naar huis genomen en gereinigd.
 • `Uitblazen’ geschiedt met zo min mogelijk adem- of luchtdruk zodat geen ‘sproeieffect’ ontstaat. In principe doet zoveel mogelijk de zwaartekracht het werk met kleine ‘schudbewegingen’.
 • Verplicht invullen registratie formulier bij entree locatie.
 • Bij onduidelijkheid kunnen muzikanten/dirigent en instructeurs/leerlingen de corona contactpersoon² raadplegen.

 

Voor de locatie: 

 Algemeen (actie locatiebeheerder¹)

 • Hang hygiëneregels aan de buitenkant van de locatie waar de repetitie of les wordt gegeven, bij de ingang, en zorg dat ze binnen worden herhaald.
 • Zorg voor hand sanitizer bij de ingang, zie erop toe dat muzikanten, dirigent en instructeurs/ leerlingen die gebruiken.
 • Markeer de 1,5 meter afstand voor de bar/toilet (wachtlijnen).
 • Maximale ventilatie toepassen.
 • Géén gebruik airconditioning omdat dit de lucht in de ruimte rond pompt en niet zorgt voor ventilatie. 
 • Zorg dat er op de locatie looppaden zijn aangeven om 1,5 meter afstand te kunnen reguleren. Indien mogelijk door een ingang naar binnen en door een andere uitgang naar buiten.
 • Registratie formulier bij ingang locatie beschikbaar. 

 

In de lokalen

 • Zorg dat de standaards en stoelen op twee meter afstand van elkaar staan.
 • Zorg dat er in elk lokaal bij de ingang papieren zakdoeken, desinfecterende gel en oppervlaktesprays liggen.
 • Bij binnenkomst in het lokaal wassen dirigent, instructeurs, kapelmeesters, muzikanten en leerlingen hun handen met de desinfecterende gel of spray. Bij het verlaten van het lokaal doen ze dit opnieuw.                          

 

Op de gang en in de pauzes

 • Zie erop toe dat op de locatie looppaden zijn aangegeven om 1,5 meter afstand te kunnen reguleren.
 • Indien mogelijk door een ingang naar binnen en door een andere uitgang naar buiten.
 • Gespreide pauzes als er meerdere opleiding- of repeterende groepen zijn.
 • Toezicht op verkeersstromen buiten de repetitielokalen.

 

Bij aankomst en vertrek

 • Dirigent, instructeurs, kapelmeesters, muzikanten en leerlingen zien erop toe dat men 1 voor 1 met 1,5 meter afstand naar binnen/buiten gaan.

 

 1. Astrid de Vre
 2. Corona contactpersonen zijn Lex Peerenboom en Mireille Grims